Skippa till huvudinnehållet

Allmänna villkor

Våra villkor:

Se viktig information om köp hos ABOUT YOU här. Dessa villkor gäller mellan dig som konsument och ABOUT YOU SE & Co. KG vid köp på ABOUT YOU SE & Co. KG:s hemsida.

1. Avtals ingående

Presentationen av varorna i onlinebutiken utgör inget rättsligt bindande erbjudande, utan utgör istället en icke-bindande onlinekatalog. Genom att klicka på knappen “beställ med förpliktelse att betala”, lägger du en bindande beställning av varorna i kundvagnen. Bekräftelsen av beställningens mottagande utfärdas direkt efter att beställningen skickats och innebär inte att avtalet godkänts. Vi godkänner din beställning genom att skicka ett leveransmeddelande (vilket utgör ett godkännande av avtalet) via e-post när leverans av varorna sker inom två arbetsdagar.

2. Instruktion avseende återkallelse

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt när du handlar via hemsidan utan att uppge någon särskild anledning.

Tiden för ångerrätt löper ut efter 14 dagar från den dag du förvärvar, eller en av dig angiven tredje part annan än transportören förvärvar, fysiskt innehav av varorna.

För att ta tillvara din ångerrätt måste du informera oss (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, e-post: [email protected]) om ditt beslut att ångra ingåendet av avtalet genom ett tydligt utformat meddelande (t.ex. genom ett brev skickat med posten eller e-post). Du kan använda ångerblanketten men det är inte obligatoriskt.

För iakttagande av ångerfristen räcker det för dig att skicka ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan tiden för ångerrätten har löpt ut.

Effekter av utövande av ångerrätten

Om du utövar din ångerrätt återbetalar vi all erlagd betalning vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av ett annat leveranssätt än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att utnyttja ångerrätten. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, såtillvida du inte uttryckligen godkänt annat; under alla omständigheter kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan komma att hålla inne ersättningen tills vi har fått tillbaka varan eller om du har lagt fram bevis för att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vad som sker först.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss eller till vår fraktleverantör, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar ditt utövande av ångerrätten. Tidsfristen är tillgodosedd om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Vi kommer att bära kostnaderna för returen av varorna.

Du är endast ansvarig för minskat värde på varorna till följd av hanteringen annat än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Slut på instruktioner avseende återkallelse

Ångerblankett

Fyll i och skicka tillbaka denna blankett eller Konsumentverkets standardblankett (via https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett) om du vill utöva din ångerrätt till:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Tyskland, e-post: [email protected]
Härmed meddelar jag/vi* att jag/vi* vill utöva min/vår* ångerrätt:

avseende försäljning av följande varor*:
för tillhandahållande av följande tjänst*:
beställd den*/mottagen den*:
Konsumentens namn:
Konsumentens adress:
Konsumentens/Konsumenternas underskrift(er) endast om denna blankett fylls i på papper:
Datum________________________________

* Radera efter behov.


3. Undantag från ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte för varor (i) vilka är tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller är klart anpassade efter person eller (ii) som riskerar att snabbt försämras eller snabbt blir obrukbara eller (iii) som är förseglade och inte lämpar sig för retur på grund av hälsoskydd eller hygieniska skäl, under förutsättning att de inte var förseglade efter leverans.

4. Frivillig returrätt fram till 100 dagar efter mottagande av varor:

Utöver den lagstadgade ångerrätten nämnd ovan ger vi dig en frivillig returrätt upp till 100 dagar från mottagandet av varor. Du kan också säga upp avtalet efter att 14-dagars ångerfristen har löpt ut genom att returnera varorna till oss inom 100 dagar efter mottagandet (fristen börjar löpa dagen efter att varorna har mottagits) så länge varorna är i originalförpackning och kompletta och så länge de inte har använts eller skadats och så länge de inte utgör varor tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller är klart anpassade efter person. För iakttagande av tidsfristen är det tillräckligt att avsändande sker inom denna frist. Varor måste skickas tillbaka till den adress som anges på returetiketten.
Den frivilliga returrätten som avtalats påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och anspråk. Speciellt din lagstadgade ångerrätt och dina lagstadgade garantier förblir oförändrade.

5. Frakt:

Leveranser är i princip endast tillgängliga i Sverige. Varor levereras endast i sådan mängd som är avsedd för enskilda hushåll och varor levereras endast till slutkunder.

6. Garanti:

Om de levererade varorna är defekta har du rätt till lagstadgad garanti. Om du upptäcker att dina produkter är defekta och att felet inte beror på dig har du rätt till avhjälpande åtgärder. Du måste lämna in sådant anspråk till ABOUT YOU inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt bristen. Om anspråket lämnas inom två (2) månader efter det att du upptäckte eller borde ha upptäckt bristen, anses anspråket vara inlämnat i rätt tid. Efter tre (3) år från köpet har du inte längre rätt att lämna ett anspråk. Ditt anspråk ska lämnas in per post eller e-post till någon av de angivna adresserna i Avsnitt 2 ovan. ABOUT YOU åtar sig att vidta åtgärder omedelbart efter mottagandet av ett anspråk, om vi bedömer att du har rätt till avhjälpande åtgärder. ABOUT YOU ger inga ytterligare garantier mot andra fel än lagstadgade rättigheter.

7. Fraktkostnad:

Gratis leverans för beställningar från 349 kr, annars tillkommer fraktkostnader på 49 kr.

8. Betalning:

Betalning sker främst via PayPal, Apple Pay, Google Pay, faktura eller kreditkort (MasterCard och Visa). Det finns inga kontantrabatter för snabb betalning. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda specifika betalningsmetoder bara för den begärda leveransen, till exempel endast metoder relaterade till respektive kreditbetyg för att säkra vår kreditrisk.

Betalning via PayPal

Du betalar direkt via ditt PayPal-konto. När din beställning läggs vidarebefordras du till PayPal som reserverar ett belopp som motsvarar ordervärdet. Så fort betalningen har registrerats hos vårt PayPal-konto påbörjas leveransen – beroende på leveranstiden som anges för varorna. Vid leverans debiteras ditt PayPal-konto, efter avdrag av eventuella rabatter såsom kuponger, med det faktiska fakturabeloppet. Varor som är tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller är klart anpassade efter person debiteras direkt från ditt PayPal-konto med det faktiska beloppet efter avdrag av eventuella rabatter, exempelvis kuponger.

Betalning med kreditkort

Du betalar direkt under beställningsprocessen genom att ange dina kreditkortsuppgifter. Ditt kreditkort debiteras direkt vid leverans, efter avdrag av eventuella rabatter såsom kuponger, med det faktiska fakturabeloppet. Varor som är tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller är klart anpassade efter person debiteras direkt från ditt kreditkort med det faktiska beloppet efter avdrag av eventuella rabatter, exempelvis kuponger.

Betalning med Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm erbjuder vi betalningsmetoden Klarna PayLater. Betalning sker till Klarna. För mer information, se Klarna användarvillkor . Allmän information om Klarna finns här . Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddslagar och enligt beskrivningen i Klarnas integritetspolicy .

Betalning via Apple Pay

Du betalar direkt via ditt Apple-konto. När du har gjort din beställning kommer du att skickas vidare till Apple för att godkänna betalningen. Så fort som vi har informerats om din betalningsbekräftelse påbörjar vi leveransprocessen, som i sin tur beror på leveranstiden som angivits för de specifika produkterna. Beroende på den betalningsmetod som du har lagrat med Apple Pay kommer du bli debiterad med det faktiska fakturabeloppet efter avdrag för eventuella rabatter, presentkort, o.s.v. direkt efter din auktorisering eller när leveransen är slutförd.

Betalning via Google Pay

Du betalar direkt via ditt Google-konto. När du har gjort din beställning kommer du att skickas vidare till Google för att godkänna betalningen. Så fort som vi har informerats om din betalningsbekräftelse påbörjar vi leveransprocessen, som i sin tur beror på leveranstiden som angivits för de specifika produkterna. Beroende på den betalningsmetod som du har lagrat med Google Pay kommer du bli debiterad med det faktiska fakturabeloppet efter avdrag för eventuella rabatter, presentkort, o.s.v. direkt efter din auktorisering eller när leveransen är slutförd.

9. Priser:

Våra priser anges i SEK och innehåller lagstadgad moms.

10. Äganderättsförbehåll :

Fram till full betalning förblir varorna vår egendom.

11. Alternativa tvistlösningsförfaranden

Som konsument har du rätt att få tvister som härrör från detta avtal eller produkter som beställts och grundar sig på detta avtal avgjorda genom alternativ tvistlösning, förutsatt att tvisten uppfyller kraven för detta (till exempel krav som gäller tid och värde). Relevant organ för tvistlösning är:
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
www.arn.se

Europeiska Kommissionen har utvecklat en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta gör att du kan lösa tvister i samband med din beställning online, utan att behöva inleda ett domstolsförfarande. Denna plattform finns tillgänglig vi länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden genom skiljedomsförfaranden i konsumentärenden.

12. Språk / lagring av beställningsformulär

Detta avtal ingås på engelska. Beställningsformuläret lagras inte hos oss och kan inte längre ges åtkomst till efter slutförande av beställningen. Du kan däremot skriva ut din beställning omedelbart efter att den skickats in.

13. Uppgifter om leverantör


ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
E-post: [email protected]
VAT-nummer: SE502086750201
Skattenummer: 502086-7502


Juridiskt representerad av:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Rättslig företrädare: Tarek Müller, Sebastian Betz, Hannes Wiese
Styrelseordförande: Sebastian Klauke

Ladda ned de allmänna villkoren som PDF
Ladda ned PDF-läsare

>