Skippa till huvudinnehållet

Integritetspolicy

af About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (från december 2023).

I informationen nedan om dataskydd vill vi informera dig om behandlingen av personuppgifter av About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg ( "ABOUT YOU“ och/eller „personuppgiftsansvarig") enligt den allmänna dataskyddsförordningen ( „GDPR“) och enligt den tyska federala dataskyddslagen ("BDSG"). Vår dataskydds information gäller för de webbplatser, applikationer och andra tjänster och tjänster som anges nedan (nedan gemensamt kallade „tjänster“): www.aboutyou.se, tillämpning av ABOUT YOU.

Vi ber dig därför att läsa vår dataskydds information noggrant. Om du har några frågor eller kommentarer om vår dataskydds information, tveka inte att kontakta oss på [email protected].

Innehållsförteckning

Du kan mycket enkelt gå direkt till den sektion du är intresserad av genom att klicka på respektive kapiteltitel.

1. Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga

2. Kontaktuppgifter till data skyddsombudet

3. Syften med databehandling, grunder för behandling och legitima intressen som försvaras av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part, samt kategorier av mottagare

3.1. Tillgång till våra webbplatser och/eller applikationer

3.1.1. Loggfiler (log files)

3.1.2. Cookies och spårning (tracking)

3.2. Orsak, fullgörande och/eller avslut av ett avtal

3.2.1. Databehandling efter avtalets ingående

3.2.2. Användning av data för bedrägeribekämpning

3.2.3. Överföring av information till transportleverantörer/fraktpartners

3.2.4. Överföring av information till partnerföretag

3.3. Databehandling för reklamändamål

3.3.1. Postreklam

3.3.2. Nyhetsbrev

3.3.3. Produktrekommendationer via e-postadress

3.3.4. Tävlingar

3.4. Erfarenhet av personlig användning

3.4.1. Identifiering på tredjepartsappar

3.4.2. Anpassade annonser och innehåll

3.4.3. Marknadsundersökning

3.4.4. Produktutveckling

3.4.5. Prestanda

3.5. Databehandling för fakturering ändamål

3.6. Fansidor (fanpages)

3.7. Facebook Connect / Logga in

3.8. Logga in med Apple ("Logga in med Apple")

3.9. Kundkonto/användarkonto

3.10. Kontakt

3.11. Betalningar

3.11.1. Paypal

3.11.2. Klarna betalningsmetoder

4. Ingen skyldighet att tillhandahålla data

5. Mottagare av personuppgifter

5.1. Överföring av data till tredje part

5.2. Överföring till underleverantörer

6. Varaktighet för datalagring och radering

7. Mottagare utanför EES

8. Dina rättigheter

8.1. Allmän översikt

8.2. Användningsrättigheter

8.3. Rätt till återkallelse

8.4. Fansidor (fanpages)

1. Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvariga

Denna dataskydds information gäller för behandling av personuppgifter av

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg
Telefon: 0800 / 30 15 085
e-postadress: [email protected]

juridiskt företrädd av företaget: ABOUT YOU Verwaltungs SE, som själv representeras av sina verkställande direktörer Tarek Müller, Hannes Wiese och Sebastian Betz. Styrelseordförande: Sebastian Klauke

Webbplats: www.aboutyou.de

ör de tjänster som anges nedan: www.aboutyou.se, ABOUT YOU App

2. Kontaktuppgifter till data skyddsombudet

Du kan kontakta den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud på:

About You SE & Co. KG
enligt följande: Sebastian Herting – Datenschutzkanzlei
Domstraße 10
20095 Hamburg Tyskland

E-postadress: [email protected].

3. Syften med databehandling, grunder för behandling och legitima intressen som försvaras av den personuppgiftsansvarige eller en tredje part, samt kategorier av mottagare

3.1. Tillgång till våra webbplatser och/eller applikationer

3.1.1. Loggfiler (log files)

Med varje åtkomst till tjänster skickas information av respektive webbläsare på din respektive terminal till servern för vår tjänst och lagras tillfälligt i loggfiler som också kallas “loggfiler". Registren som lagras i loggfilerna innehåller följande uppgifter: datum och tid för samrådet, namnet på den sida som konsulterats, IP-adressen för den begärande enheten, enhetstypen, cfRayId, referens adressen (den ursprungliga webbadressen från vilken du kom till vår tjänst), mängden data som överförts, laddningstiden, produkten och version informationen för den webbläsare som används samt namnet på leverantören av din internetåtkomst. Vi kommer att behandla loggfilerna för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett tillförlitligt och säkert sätt.
I den utsträckning vi behandlar personuppgifter (till exempel IP-adress) är grunden för behandlingen artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse består av följande:

 • säkerställa en oklanderlig anslutning till webbplatsen,
 • säkerställa bekväm användning av vår webbplats,
 • bedöma systemets säkerhet och stabilitet.

Det är inte möjligt att bli direkt medveten om din identitet baserat på den information som tillhandahålls, och vi kommer inte heller att bli medvetna om det. Informationen behålls och raderas automatiskt när ovan nämnda syften uppnås. Standardtiderna för radering baseras på nödvändigheten kriteriet.

I den utsträckning vi använder cookies eller liknande teknik i samband med den loggfilbearbetning som beskrivs ovan är detta absolut nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster du har begärt. Vi kan använda dessa cookies på grundval av artikel 25 punkt 2 nummer 2 i den tyska lagen om dataskydd och integritet för telekommunikation och telemedier ("TTDSG") utan ditt samtycke.

3.1.2. Cookies och spårning (tracking)

Bakgrundsinformation

I våra tjänster använder vi och våra partners cookies eller liknande teknik (kollektivt även kallade"Cookies“). Cookies är små textfiler som sparas på din respektive enhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone, etc.) när du besöker och/eller använder våra tjänster. Cookies orsakar ingen skada på din enhet och de innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig kod. Information lagras i cookien, var och en till följd av en anslutning till den specifika terminal som används. Detta innebär dock inte att vi kan skaffa oss direkt kännedom om din identitet och/eller dra slutsatser om dig.

De flesta av de cookies vi använder raderas från din hårddisk när du stänger webbläsaren (dessa kallas sessionscookies). Dessa cookies gör det till exempel möjligt för oss att förbättra säkerheten för våra tjänster genom att förhindra robotattacker.

Andra cookies finns kvar på datorn och låter dig känna igen din dator nästa gång du besöker den (så kallade inter-site cookies). Dessa cookies används till exempel för att visa anpassade annonser och innehåll på våra tjänster.

Samtycke till användning av cookies

Vi använder de flesta cookies baserat på ditt samtycke. Vi ber om detta samtycke i vår samtyckeshantering plattform ( „SHP“ och/eller “preferens center”). Det beskrivs som „Spara och/eller hämta information på din enhet". I den mån du ger ditt samtycke är detta grunden för behandlingen för användning av cookies (enligt artikel 25 punkt 1 TTDSG jämförd med artikel 6 punkt 1 a i GDPR). Vi registrerar det beslut du har fattat i detta avseende om du vill ge ditt samtycke så att vi kan genomföra det i enlighet därmed. Ett undantag från detta samtyckeskrav gäller endast cookies som är absolut nödvändiga för tillhandahållandet av en tjänst som du uttryckligen har begärt. Vi kan använda dessa cookies på grundval av artikel 25 punkt 2 nummer 2 i TTDSG utan ditt samtycke.

Samtycke till behandling av dina uppgifter baserat på cookies

I vår SHP ber vi dig också – vid behov – om ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter baserat på dessa cookies. Vi ber om samtycke inte bara för oss, utan också för behandlingen av dessa uppgifter av våra partners .

I vår SHP hittar du särskilt detaljerad information om de ändamål för vilka vi och våra partners vill behandla dina uppgifter på grundval av ditt samtycke, samt en lista över våra partners med ytterligare information om den databehandling de vill utföra på grundval av ditt samtycke.

Vi registrerar beslutet du har fattat i SHP om huruvida och i vilken utsträckning du vill ge ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter baserat på cookies under ett samtycke-ID (till exempel d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), som du också hittar i slutet av vår dataskydds information. så att du kan implementera den i enlighet därmed. Detta pseudonyma samtycke-ID genereras individuellt för dig som användare av webbplatsen för att kunna tillhandahålla juridiskt bevis på dina inställningar i vår SHP och samtycken som ges/återkallas med angivande av tid (datum, tid). Du kan hämta samtyckes-ID när som helst i vår SHP under avsnittet „Inställningar".

Grunden för behandling i samband med databehandling är artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att behandla ditt beslut att ge ditt samtycke så att vi inte behöver fråga dig varje gång du använder våra tjänster om du vill ge oss ditt samtycke.

I den mån du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter kommer artikel 6 punkt 1 a att ligga till grund för GDPR-behandlingen för sådan databehandling.


Anmärkning om rätt till återkallelse

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, helt eller delvis, med verkan för framtiden, genom att ändra dina inställningar i vår SHP här och klicka på „Bekräfta val „eller klicka på „Avvisa alla". Du kan också alltid hitta vår SHP längst ner på sidan under följande länk: “Preferenscenter (samtyckeshantering)". Ditt återkallande ändrar inte lagenligheten av den databehandling som utförs på grundval av samtycke(n) fram till återkallandet.


3.2. Orsak, fullgörande och/eller avslut av ett avtal

3.2.1. Databehandling efter avtalets ingående

Om du registrerar dig för en av våra tjänster och/eller ingår ett annat avtal med oss (till exempel om du köper en produkt från oss), kommer vi att behandla de uppgifter som är nödvändiga för motivering, genomförande och/eller avslut av avtalet. Detta inkluderar, men är inte begränsat till

 • Titel
 • Namn och efternamn
 • Fakturerings- och leveransadress
 • E-postadress
 • Fakturerings- och betalningsuppgifter
 • Födelsedatum
 • Telefonnummer
 • Placerad beställningsinformation
 • Butiksinställningar

Grunden för behandling är artikel 6 b i GDPR, så du ger oss dessa grundläggande policyer för det relevanta avtalsförhållandet (till exempel kund-/ användarkonto hantering, genomförande av ett köpeavtal) mellan dig och oss. Dessutom är vi enligt de rättsliga bestämmelserna i den tyska civillagen ( „BGB“), skyldiga att skicka en elektronisk orderbekräftelse för behandling av din e-postadress vid köp via våra webbplatser/applikationer (artikel 6 punkt 1 c i GDPR).

Vi behåller de uppgifter som samlats in för utförandet av kontraktet – i den mån vi inte använder dem för våra egna marknadsföringsändamål – under respektive kontrakts löptid och fram till utgången av respektive lagstadgade eller avtalsenliga garanti- och garantirättigheter och tillämpliga preskriptionstider. Efter utgången av denna period behåller vi den information som är relaterad till avtalsförhållandet som är nödvändig enligt handelsrätt och skattelagstiftning under de perioder som fastställs i lag (vanligtvis tio år efter avtalets ingående). För denna period behandlas uppgifterna igen i det enda fallet av en verifiering av skattemyndigheterna. Mer information om detta finns i avsnitt 6. Grunden för behandling i samband med ytterligare databehandling är artikel 6 punkt 1 c i GDPR och artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att hävda, utöva eller försvara lagliga rättigheter.

För uppgörelse av ett försäljningsavtal relaterat till våra tjänster gäller även databehandlings kraven.

Betalningsuppgifter överförs till betaltjänstleverantörer som bemyndigats av oss och ansvarar för betalningen/betalningarna. Vi tillhandahåller leveransadressen till de logistikföretag och våra leveranspartner som vi har beställt, så att beställningen kan levereras. För att säkerställa att leveransen av varorna kommer att utföras i enlighet med dina önskemål överför vi, i förekommande fall, din e-postadress och, i förekommande fall, telefonnumret till det logistikföretag och/eller fraktpartner som vi har bemyndigat att ta hand om leveransen. De kan kontakta dig före leverans för att ordna leveransinformation med dig. Respektive data överförs endast för dessa respektive ändamål och kommer inte att användas efter leverans för andra ändamål; de kommer att raderas efter utgången av de nuvarande kommersiella och skattemässiga lagrings skyldigheterna.

3.2.2. Användning av data för bedrägeribekämpning

Den information du tillhandahåller som en del av en beställning kan användas för att verifiera att det inte är vad som kallas en „atypisk beställningsprocess“(till exempel samtidigt beställning av en mängd produkter på samma adress med olika kundkonton). I princip har vi ett legitimt intresse av att utföra en sådan verifiering. Grunden för behandling i samband med databehandling är artikel 6 punkt 1 f i GDPR.

3.2.3. Överföring av information till transportleverantörer/fraktpartners

För leverans av de beställda varorna arbetar vi med logistikleverantörer/transportörer och/eller fraktpartner: följande uppgifter kan överföras till dem för leverans av de beställda varorna eller frakt meddelandet: förnamn, efternamn, postadress och, i förekommande fall, e-postadress och, i förekommande fall, telefonnummer. Grunden för behandling av denna databehandling är artikel 6 punkt 1 b i GDPR.

3.2.4. Överföring av information till partnerföretag

Genom våra tjänster har du möjlighet att utnyttja erbjudanden från tredjepartsföretag. I detta fall kommer du vid behov att ingå ett avtal direkt med vår partner till vilken du kommer att överföra de uppgifter som är nödvändiga för utförandet av avtalet (till exempel förnamn, efternamn, fakturerings- och leveransadress, e-postadress, fakturerings- och betalningsuppgifter, födelsedatum, telefonnummer). Sådana fördelaktiga erbjudanden från våra partners är identifierbara och flaggade som partnererbjudanden. Grunden för behandling av denna databehandling är artikel 6 punkt 1 b i GDPR.

3.3. Databehandling för reklamändamål

3.3.1. Postreklam

Vi har i princip ett legitimt intresse av att använda viss information för marknadsföringsändamål och skicka relevanta erbjudanden till dig. För postannonsering behandlar vi följande information för våra egna marknadsföringsändamål samt för tredje parts marknadsföringsändamål: förnamn, efternamn, postadress och födelseår.

Vi har också rätt att, i enlighet med lagkrav, behålla andra personuppgifter som samlats in om dig för marknadsföringsändamål och för marknadsföringsändamål av tredje part. Målet är att bara skicka reklam som är skräddarsydd för dina faktiska eller upplevda behov/intressen och inte störa dig med reklam som är irrelevant för dig.

Sådana bevarade ytterligare data kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Dessutom pseudonymiserar/ anonymiserar ABOUT YOU de personuppgifter som samlas in om dig för egna marknadsföringsändamål och för marknadsföringsändamål från tredje part (annonsörer).

Grunden för behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål (postreklam) är artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi och de tredje parter vi arbetar med har ett legitimt intresse av att skicka dig postreklam (skräddarsydd efter dina behov/ intressen), i den mån detta uppfyller lagkrav för direktreklam.


Meddelande om rätt att göra invändningar
Du kan när som helst utan kostnad med verkan för framtiden invända mot användningen av dina personuppgifter för de marknadsföringsändamål som nämns ovan genom att kontakta [email protected].

Om du kommunicerar ditt motstånd kommer dina uppgifter att blockeras för annan reklambehandling. Vi vill uppmärksamma dig på att i undantagsfall kan en leverans av reklammaterial fortfarande nå dig tillfälligt även efter mottagandet av din invändning. Detta beror på tekniska skäl, på grund av den tid som krävs i valet och betyder inte att vi inte har tagit hänsyn till din invändning.


3.3.2. Nyhetsbrev

Som en del av våra tjänster erbjuder vi dig möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev. För att säkerställa att inga fel gjordes när du angav e-postadressen använder vi den så kallade dubbla opt-in-proceduren (doi-proceduren): efter att du har angett din e-postadress i registreringsfältet och gett ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev skickar vi dig en bekräftelselänk till den angivna e-postadressen. Först efter att du har klickat på denna bekräftelselänk kommer din e-postadress att läggas till i vår distributionslista för att skicka vårt nyhetsbrev. Grunden för behandling i samband med sådan behandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.


Anmärkning om rätt till återkallelse:
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller genom att avregistrera dig i slutet av varje nyhetsbrev.3.3.3. Produktrekommendationer via e-postadress

Som befintlig kund får du regelbundna produktrekommendationer från oss via e-post. Dessa produktrekommendationer skickas till dig oavsett om du prenumererar på ett nyhetsbrev eller inte. För detta ändamål använder vi den e-postadress du angav som en del av köpet för att marknadsföra våra egna produkter och/eller tjänster som liknar dem du köpte från oss baserat på en beställning som redan gjorts hos oss. Grunden för behandling i samband med databehandling är artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att skicka dig produktrekommendationer via e-postadress, så länge det uppfyller lagkrav för direktreklam.


Anmärkning om rätten att invända:
Du kan när som helst utan kostnad invända mot våra produktrekommendationer med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande till [email protected] eller i slutet av varje meddelande till produkt rekommendationens e-postadress.3.3.4. Tävlingar

Om du registrerar dig/ deltar i tävlingar som organiseras av ABOUT YOU (hädanefter: „Deltagande") använder vi dina uppgifter som tillhandahålls under respektive deltagande i syfte att genomföra deltagar kontraktet, särskilt för att informera dig om priset och, i förekommande fall, för att marknadsföra våra erbjudanden och/eller våra tävlings partners. Mer detaljerad information finns i respektive villkor för deltagande i tävlingen i fråga. Grunden för behandling i samband med sådan behandling är artikel 6 punkt 1 av GDPR, artikel 6 punkt 1 b i GDPR.

3.4. Erfarenhet av personlig användning

Vi och våra partners vill erbjuda dig en så personlig användarupplevelse som möjligt på våra tjänster. I vår SHP ber vi därför om ditt samtycke för de behandlings ändamål som beskrivs nedan i avsnitt 3.4.1 till avsnitt 3.4.4. Den rättsliga grunden för databehandling som beskrivs i dessa avsnitt är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett säkert och tillförlitligt sätt och i den form du vill ha. Mer information om detta finns i avsnitt 3.4.5. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att erbjuda våra tjänster på ett säkert och tillförlitligt sätt och att tillhandahålla de tjänster du uttryckligen har begärt (till exempel vår kundvagn funktion).

3.4.1. Identifiering på tredjepartsappar

För vissa tjänster måste vi kunna tilldela användare på våra egna webbplatser eller på webbplatser från tredje part, till exempel för att kunna visa annonser för våra produkter på webbplatser från tredje part. För att göra detta tilldelar vi eller våra partners en pseudonym identifierare (ID). Dessutom kan vi och våra partners tilldela dig till tredje parts webbplatser med hjälp av din pseudonymiserade e-postadress eller telefonnummer.

Du kan konsultera listan över partners. för att ta reda på vilken information vi eller våra partners vill använda baserat på ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

3.4.2. Anpassade annonser och innehåll

För att vi ska kunna erbjuda dig den fullständiga företags upplevelsen använder vi och våra partners viss information (till exempel webbläsarinformation, klick väg, datum och tid för besök, geografisk plats, IP-adress, användningsdata, besökta webbplatser) med ditt samtycke för att visa dig personliga annonser och innehåll i vår webbutik och på tredje parts webbplatser, vilket till exempel kan baseras på dina preferenser eller senast visade produkter.

Du kan konsultera listan över partners för att ta reda på vilken information vi eller våra partners vill använda baserat på ditt samtycke .

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

3.4.3. Marknadsundersökning

Med ditt samtycke använder vi och våra partners viss information om interaktion med innehåll och annonser i vår webbutik och på tredje parts webbplatser för att bättre förstå hur de når våra användare. För att göra detta kombinerar vi datauppsättningar (till exempel användarprofiler, statistik, marknadsundersökningar och analyser) som ger information om hur du och andra användare interagerar med innehåll och annonser. Baserat på denna information kan vi definiera gemensamma egenskaper, till exempel för att bestämma för vilka målgrupper vilket innehåll som är relevant.

Du kan konsultera listan över partners för att ta reda på vilken information vi eller våra partners vill använda baserat på ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

3.4.4. Produktutveckling

Med ditt samtycke använder vi och våra partners information om dina aktiviteter i vår webbutik och på tredje parts webbplatser (till exempel din interaktion med annonser eller innehåll), eftersom det hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster och utveckla nya produkter och tjänster baserat på användare interaktioner, målgruppens art etc. Detta syfte omfattar inte utveckling eller förbättring av användarprofiler och identifierare.

Du kan konsultera listan över partners för att ta reda på vilken information vi eller våra partners vill använda baserat på ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

3.4.5. Prestanda

Vi behöver viss information för att göra vår webbutik tillgänglig på ett säkert och tillförlitligt sätt. För detta ändamål övervakar och förhindrar vi ovanliga och potentiellt bedrägliga aktiviteter (till exempel med avseende på reklam, bots-klick) och ser till att system och processer fungerar korrekt och säkert. Informationen kan också användas för att lösa problem som du eller vi stöter på när vi tillhandahåller innehåll och annonser eller som du stöter på när du interagerar med dem. Dessutom behöver vi viss information för att ge dig vår webbutik i det formulär du vill ha, till exempel för att komma ihåg de produkter du har lagt till i din kundvagn eller önskelista.

Du kan hitta den information som vi eller respektive partner använder för dessa ändamål i listan över partners.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att erbjuda våra tjänster på ett säkert och tillförlitligt sätt och att tillhandahålla de tjänster du uttryckligen har begärt (till exempel vår kundvagnsfunktion).

3.5. Databehandling för fakturering ändamål

På våra tjänster marknadsför vi annonsutrymme till annonsörer vars produkter du kan köpa på våra tjänster, som är direkt relaterade till din shoppingupplevelse på företagets webbplats ABOUT YOU eller vars produkter också kan vara av intresse för dig. Fakturering för detta annonsresultat baseras på så kallade visningar (dvs. information om hur ofta annonsen visades) och interaktion med annonsen (dvs. till exempel information om hur ofta annonsen klickades på). Därför samlar vi in denna information så att vi kan ta betalt för våra tjänster baserat på framgång. Informationen behandlas också för att upptäcka eventuella fakturerings fel och förhindra dem för framtiden (så kallad “debugging/debugging").

De uppgifter vi behandlar i detta sammanhang gör det i princip inte möjligt att dra slutsatser om våra användare. Vi behandlar endast data med ditt samtycke för att ge dig en så personlig användarupplevelse som möjligt(se avsnitt 3.4), särskilt för följande ändamål: anpassade annonser och innehåll (avsnitt 3.4.2), marknadsundersökningar (avsnitt 3.4.3) och produktutveckling (avsnitt 3.4.4). I den utsträckning du ger oss ditt samtycke upprättar vi en personlig referens för att kunna behandla uppgifterna för de ändamål du har valt. Du hittar detaljerad information om denna databehandling iavsnitt 3.4 och i vår SHP.

3.6. Fansidor (fanpages)

About YOU upprätthåller sociala medieprofiler på de sociala nätverken Facebook och Instagram( „Fansidor (fanpages)“), tjänster från Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland ("Meta“), där vi regelbundet publicerar och delar innehåll och erbjudanden. När du interagerar med våra fansidor eller andra Facebook- eller Instagram-webbplatser registrerar Meta ditt användarbeteende med hjälp av cookies och liknande teknik. ABOUT YOU kan se allmän statistik om intresserade personer på sina fansidor, samt demografiska indikationer (ålder, kön, region) av användare. Om du använder sociala nätverk bestäms arten, omfattningen och syftet med databehandling i sociala nätverk i huvudsak av operatörerna av de sociala nätverken. Ett undantag görs för så kallade „Page Insights“ som vi är gemensamt ansvariga för med Facebook och som vi förklarar nedan.

Behandling av dine data av Meta

Meta behandlar dina uppgifter när du använder fansidan även för sina egna ändamål, som inte anges i denna dataskydds information och över vilka vi inte har något inflytande. Ytterligare information om detta finns på respektive sociala nätverk:

Facebooks riktlinjer för dataskydd

Riktlinjer för dataskydd på Instagram

Användningsanalys ("Insikter „på webbplatsen)

Om du interagerar med våra “fansidor/fanpages “registrerar Meta ditt användarbeteende genom cookies och liknande teknik. Som en del av detta ABOUT YOU “Site Insights “som innehåller avidentifierad (anonymiserad) statistisk information om besökare på webbplatsen. Vi kan inte matcha dig. Urvalet och förberedelsen av “Insights“-information på webbplatsen utförs uteslutande av Facebook. Dessa“ insights/insikter" på webbplatsen hjälper oss att förstå hur våra „fansidor/fanpages “används, vilka intressen besökare har och vilka teman och innehåll som är särskilt uppskattade. Vi använder denna information för att ge besökare på våra fansidor relevant innehåll och för att bättre kunna svara på våra besökares intressen och användning vanor.

ABOUT YOU och Meta tar gemensamt ansvar för behandlingen av dina uppgifter för tillhandahållandet av Insights på webbplatsen (artikel 26 i GDPR). Mellan dig och ABOUT YOU och Meta finns ett avtal som anger vilken enhet som tar på sig vilka dataskydd skyldigheter i samband med Insights databehandling på webbplatsen enligt GDPR.

Avtalet med Meta finns här.

Meta har här sammanfattat det väsentliga innehållet i detta avtal (inklusive en lista över förhandsgranskningsdata)

I den utsträckning du har gett ditt samtycke till Meta med avseende på skapandet av förhandsgranskningar av sidor som beskrivs ovan är den rättsliga grunden artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

3.7. Facebook Connect / Logga in

Företaget ABOUT YOU erbjuder användare möjligheten att registrera sig för tjänsten med sin tillgång till Facebook (detta kallas Facebook Connect-funktionen). Facebook-Connect är en tjänst som erbjuds av det sociala nätverket Facebook gesti av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland) ( „Meta“). Ytterligare registrering hos ABOUT YOU krävs inte. För att registrera sig omdirigeras användaren till Facebook-webbplatsen, där de kan logga in med sina användardata. Som ett resultat länkas Facebook-profilen och ABOUT YOU-tjänsten samman. Genom att upprätta denna länk får företaget ABOUT YOU automatiskt från Meta den information som användaren har samtyckt till överföringen (till exempel; efternamn, förnamn, e-postadress, profilfoto, kön, lista över vänner). Vi använder denna information för att kunna identifiera dig i samband med användningen av ABOUT YOU.

Grunden för behandling i samband med databehandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR.

Du hittar mer information om Facebook Connect och sekretessinställningar här: Facebooks sekretesspolicy.

3.8. Logga in med Apple ("Logga in med Apple")

Företaget ABOUT YOU erbjuder användaren möjligheten att ansluta till tjänsten med sitt Apple-ID ("Logga in med Apple"). Denna registreringsfunktion är en tjänst från Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland („Apple“).Ytterligare registrering hos ABOUT YOU krävs inte.

För att registrera sig omdirigeras användaren till Apple-webbplatsen, där de kan logga in med sina användardata. I detta sammanhang är användarens Apple-ID och vår tjänst länkade. Användaren har möjlighet att använda antingen e-post som är registrerad hos Apple ("Dela e-post") eller pseudonymiserad e-post ("Dölj min e-post"). Om användaren väljer funktionen „Dela e-post „kommer ABOUT YOU att få den e-postadress och det namn som är kopplat till Apple-ID. Genom att använda funktionen „Dölj min e-post“ kan Apple låta dig registrera dig för andra tjänster utanför Apple, till exempel ABOUT YOU, utan att tydligt avslöja din e-postadress som är registrerad hos Apple. Om användaren aktiverar den här funktionen när han eller hon skapar ett nytt kundkonto hos företaget ABOUT YOU, kommer Apple att generera en slumpmässig e-postadress med domänen @privaterelay.appleid.com. Allt innehåll som skickas till den här e-postadressen kommer automatiskt att omdirigeras till den e-postadress som är kopplad till Apple-ID. Om du använder inloggningsfunktionen kommer motsvarande IP-adress att överföras till Apple-företaget.

Grunden för behandling i samband med sådan behandling är artikel 6 punkt 1 a i GDPR. .

Du hittar mer information om Apples databehandling här: Apples sekretesspolicy.

3.9. Kundkonto/användarkonto

För att ge dig maximal komfort erbjuder vi dig möjligheten till hållbar lagring av dina personuppgifter i ett lösenordsskyddat kundkonto/användarkonto.

Skapandet av kundkontot är i princip frivilligt. När du skapar ett kundkonto kommer behandlingen av dina uppgifter som samlas in här att utföras på grundval av artikel 6 punkt 1 b i GDPR. Efter att ha öppnat ett kundkonto behövs ingen ny datainmatning. Du kan också när som helst visa de uppgifter som lagras om dig i ditt kundkonto och ändra dem.

Det är bara om du vill göra beställningar via vår webbplats/app som öppnandet av ett kundkonto är avgörande för genomförandet av kontraktet.

Utöver de beställningsuppgifter som begärs under en beställning måste du ange ett lösenord som du själv har valt för att skapa ett kundkonto. Detta används med din e-postadress för att komma åt ditt kundkonto. Vi ber dig att behandla dina personuppgifter konfidentiellt och i synnerhet att inte göra dem tillgängliga för obehöriga tredje parter. Observera att även efter att du lämnar vår webbplats kommer du automatiskt att förbli inloggad, såvida du inte aktivt avaktiverar dig själv.

Du har också möjlighet att ta bort ditt kundkonto när som helst. Observera dock att detta inte samtidigt orsakar radering av de uppgifter som kan konsulteras i kundkontot om du har gjort en beställning ens en gång hos oss. Dina uppgifter kommer automatiskt att raderas efter utgången av de kommersiella och skattemässiga lagringsskyldigheter som gäller för oss och/eller de tillämpliga preskriptionstiderna. Mer information om detta finns i avsnitt 6. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 c i GDPR och artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi har ett legitimt intresse av att hävda, utöva eller försvara lagliga rättigheter.

3.10. Kontakt

Du har möjlighet att kontakta oss på ett antal sätt. Via e-post, telefon, chatt eller post. När du kontaktar oss använder vi de personuppgifter du frivilligt lämnar till oss i detta sammanhang endast för att kontakta dig och behandla din förfrågan.

För att behandla användare förfrågningar använder vi Zendesk CRM-systemet. Leverantören av detta system är Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103 USA („Zendesk“). Vi använder Zendesk för snabb och effektiv behandling av dina förfrågningar. Dessutom har vi ingått ett databehandlings avtal (DPA) med Zendesk. Zendesk kommer att behandla dina uppgifter uteslutande för vår räkning och i strävan efter vårt syfte.

Grunden för behandling i samband med denna databehandling är artikel 6 punkt 1 a, artikel 6 punkt 1 b, artikel 6 punkt 1 c i GDPR och artikel 6 punkt 1 f i GDPR. I detta sammanhang har vi ett legitimt intresse av att svara på förfrågningar från våra användare som är av allmän karaktär och inte har ett direkt förhållande till ett avtalsförhållande.

3.11. Betalningar

Vi behandlar dina betalningsuppgifter för betalnings behandling, till exempel när du köper eller använder en produkt och/eller tjänst via www.aboutyou.se. Beroende på betalningsmetod skickar vi din betalningsinformation till tredje part (till exempel vid betalning med kreditkort, till din kreditkort leverantör).

Grunden för behandling i samband med denna databehandling är artikel 6 punkt 1 a, artikel 6 punkt 1 c i GDPR och artikel 6 punkt 1 f i GDPR.

3.11.1. Paypal

För alla betalningar via PayPal kommer dina betalningsuppgifter att överföras till PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), som en del av betalnings behandlingen. Den rättsliga grunden för överföringen kommer att vara utförandet av kontraktet, artikel 6 punkt 1 b i GDPR.

I detta sammanhang förbehåller sig PayPal rätten att utföra en kreditkontroll för kreditkort betalningsmetoder via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om det erbjuds –“köp på konto „via PayPal. Resultatet av bedömningen av din kreditvärdighet i förhållande till den statistiska sannolikheten för fallissemang används av PayPal för att besluta om tillgängligheten för respektive betalningsmetod. Solvens Undersökningen kan innehålla sannolikhet värden (så kallade poängvärden). Eftersom poäng värdena är integrerade i resultaten av solvens undersökningen baseras de på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. Beräkningen av poängvärden inkluderar, men är inte begränsad till, adressdata. För mer information om dataskydd, inklusive de kredit byråer som används, se sekretesspolicyn för företaget Paypal. PayPal kommer att fungera som personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen.

3.11.2. Klarna betalningsmetoder

I samarbete med Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna respektive:

 • Med faktura: Betalningstiden är 30 (trettio) dagar efter leverans av varorna/biljetten/eller, när det gäller andra tjänster, efter tillhandahållandet av tjänsten. Du hittar fullständiga faktureringsvillkor för länder där denna betalningsmetod är tillgänglig här.
 • Användning av faktura och omedelbar autogiro/överföring betalningsmetoder förutsätter en positiv kreditkontroll. Om du väljer ett Klarna-betalningsalternativ överför vi dina uppgifter till Klarna som en del av förberedelsen av köpet och behandlingen av köpekontraktet för adress- och kreditvärdighet verifiering ändamål. Var medveten om att vi endast kan erbjuda dig betalningsmetoder som är berättigade baserat på resultaten av din kreditkontroll. Mer information och Klarnas användarvillkor finns hä.

  Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och på grundval av informationen i Klarnas integritetspolicy. Klarna kommer att fungera som personuppgiftsansvarig enligt dataskyddslagstiftningen.

  Den rättsliga grunden för överföringen av dina uppgifter till Klarna kommer att vara utförandet av kontraktet, artikel 6 punkt 1 b GDPR.

  4. Ingen skyldighet att tillhandahålla data

  I princip är du inte skyldig att förse oss med dina personuppgifter. Användningen av vissa delar av våra tjänster kan dock kräva tillhandahållande av personuppgifter, särskilt inköp av varor. Om du inte vill ge oss nödvändiga uppgifter kan du tyvärr inte använda motsvarande delar av tjänsterna.

  5. Mottagare av personuppgifter

  5.1. Överföring av data till tredje part

  Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part utanför ABOUT YOU på grundval av lagligt tillstånd (till exempel eftersom vi eller den tredje parten har ett legitimt intresse av att vidarebefordra dem, eftersom vi är juridiskt skyldiga att vidarebefordra dem eller på grundval av ditt samtycke).

  Förutom de tredje parter som nämns i vår dataskydds information och i vår SHP kommer vi också att ha rätt att lämna ut personuppgifter till en tredje part, särskilt i de fall som anges nedan:

  • om vi är skyldiga att göra det enligt lagkrav eller enligt ett verkställbart administrativt eller rättsligt beslut i enskilda fall (till myndigheter);
  • i samband med tvister (med avseende på domstolarna eller våra advokater) eller revisioner (med avseende på revisorer);
  • under vårt samarbete med skatterådgivare;
  • i samband med eventuella brott, till de behöriga utredande myndigheterna;
  • vid försäljning av företaget (gentemot köparen).

  I den utsträckning som vi överför dina uppgifter till tredje part på grundval av ditt samtycke kan förklaringen också ges när du erhåller samtycke.

  5.2. Överföring till underleverantörer

  Som en del av behandlingen av dina uppgifter kommer vi att använda underleverantörer som är verksamma inom vissa områden. Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för vår räkning och på grundval av våra instruktioner, och vi förblir ansvariga för behandlingen av uppgifterna. Personuppgiftsbiträden använder inte uppgifterna för egna ändamål, utan utför databehandlingen uteslutande för den personuppgiftsansvariges räkning.

  I den mån personuppgiftsbiträdet inte redan nämns i denna dataskyddsinformation omfattar dessa följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

  • IT-tjänsteleverantörer (skicka meddelanden via e-post och skicka nyhetsbrev),
  • Callcenter (svarar på kundförfrågningar)

  6. Varaktighet för datalagring och radering

  Företaget ABOUT YOU behåller endast personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna dataskyddsinformation, särskilt för utförandet av våra avtalsmässiga och juridiska skyldigheter. Vid behov kommer vi att behålla dina personuppgifter för andra ändamål om och så länge som ytterligare lagring är tillåten enligt lag för specifika ändamål.

  Om du stänger ditt kundkonto/användarkonto kommer vi att radera all personlig information som vi har behållit. Om en total radering inte är möjlig eller inte nödvändig av juridiska skäl kommer vi att blockera denna information. Blockering sker till exempel när vi är föremål för kommersiella eller skattemässiga lagringsskyldigheter, till exempel enligt den tyska handelslagen (HGB) och den tyska skattelagen (AO). I detta sammanhang är vi skyldiga att behålla denna information för skatterevisioner i upp till tio år. Även om vi inte har någon laglig lagringsskyldighet kan vi i vissa fall som är tillåtna enligt lag avstå från att radera dem omedelbart. Detta gäller till exempel om informationen i fråga fortfarande kan vara nödvändig för utförandet av andra kontrakt eller rättsliga förfaranden eller försvar mot åtal (till exempel vid krav). De avgörande kriterierna för blockeringens varaktighet är då respektive juridiska preskriptionstider: när dessa har löpt ut kommer vi att radera denna information. I allmänhet löper preskriptionstiderna ut 3 (tre) år efter utgången av det år då du gjorde ett köp från oss.

  7. Mottagare utanför EES

  Vi delar också personuppgifter med tredje part och/eller personuppgiftsbiträden baserade i länder utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet( "EES“). I detta fall säkerställer vi före överföringen att mottagaren har en adekvat dataskyddsnivå eller att du har gett ditt uttryckliga samtycke.

  En adekvat dataskyddsnivå finns till exempel om Europeiska kommissionen har fattat ett så kallat beslut om adekvat skyddsnivå för det berörda landet (artikel 45 i GDPR). För USA har Europeiska kommissionen beslutat att det finns en adekvat nivå av dataskydd, förutsatt att datamottagaren deltar i EU-USA: s dataskyddsramverk (DPF) och har aktuell certifiering för detta ändamål. I den mån mottagarna av dina personuppgifter är baserade i USA och deltar i dataskyddsförordningen förlitar vi oss därför på detta beslut om adekvat skyddsnivå (artikel 45 i GDPR).

  Alternativt etablerar vi en adekvat nivå av dataskydd genom att komma överens med mottagarna av Europeiska kommissionens EU-standardavtalsklausuler (artikel 46 GDPR). I det här fallet genomför vi så kallade överföringskonsekvensbedömningar och är överens med mottagaren och/eller vid behov implementerar ytterligare skyddsåtgärder. Specifikt håller vi med de mottagare som är (oberoende) registeransvariga, modul 1 i EU:s standardavtalsklausuler och med de mottagare som fungerar som våra registerförare, modul 2 i EU:s standardavtalsklausuler.

  Dessa är tredje parter eller underleverantörer i följande länder: USA (vi förlitar oss på DPF“), Storbritannien (vi förlitar oss på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå som finns här Indien och Singapore. För dataöverföringar till Indien och Singapore säkerställde vi en adekvat nivå av dataskydd genom att ingå EU:s standardavtalsklausuler och genomföra en konsekvensbedömning av överföringarna.

  Du kan få en kopia av de specifika bestämmelser som överenskommits för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Vänligen kontakta [email protected] eller de kontaktuppgifter som anges i
  avsnitt 2.

  8. Dina rättigheter

  8.1. Allmän översikt

  Utöver rätten att återkalla de samtycken du har gett oss, om respektive rättsliga villkor är uppfyllda, har du också följande andra rättigheter:

  • rätten till tillgång till dina personuppgifter som lagras hos oss (enligt artikel 15 i GDPR); i synnerhet kan du begära information om syftet med behandlingen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har kommunicerats eller den förväntade lagrings perioden, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in direkt från dig;
  • rätten att få felaktiga uppgifter rättade eller rätten att komplettera korrekta uppgifter (enligt artikel 16 i GDPR);
  • rätten att radera dina uppgifter som lagras hos oss (enligt artikel 17 i GDPR), i den mån villkoren för detta är uppfyllda och i synnerhet att ingen laglig eller avtalsenlig lagringsperiod eller någon annan laglig skyldighet och/eller rätt till efterföljande lagring måste respekteras från vår sida,
  • rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter (enligt artikel 18 i GDPR), i den utsträckning som du bestrider uppgifternas riktighet (under en period som gör det möjligt för oss att verifiera person uppgifternas riktighet); behandlingen är olaglig, men du invänder mot raderingen; vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR (så länge det ännu inte är fastställt om våra legitima skäl har företräde framför dina),
  • rätten till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR, det vill säga rätten, vid behandling på grundval av ditt samtycke (enligt artikel 6 punkt 1 a i GDPR) eller för utförandet av kontraktet (enligt artikel 6 punkt 1 b i GDPR), som utförs med hjälp av automatiserade förfaranden, att ta emot uppgifter som vi har om dig i ett vanligt använt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan personuppgiftsansvarig (den senare, i den mån det är tekniskt möjligt),

  Du kan hävda de ovan nämnda rättigheterna som du har på e-postadressen [email protected].

  Du kan också lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. För att göra detta kan du särskilt kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsplats eller vårt säte.

  8.2. Användningsrättigheter

  Du har rätt att göra invändningar när som helst mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål ("reklam invändning").

  Dessutom har du rätt att invända mot behandlingen av uppgifter av skäl som härrör från din särskilda situation, behandling av uppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 f i GDPR. Vi kommer då att sluta behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan bevisa – i enlighet med lagkrav – tvingande skäl som är värda skydd för vidare behandling som åsidosätter dina rättigheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara lagliga rättigheter.

  Du kan hävda dina rättigheter att göra invändningar på [email protected].

  8.3. Rätt till återkallelse

  I den utsträckning som vi behandlar uppgifter på grundval av samtycke som du har gett har du rätt att när som helst återkalla det samtycke du har gett oss. Ditt återkallande ändrar inte lagenligheten av den databehandling som utförs på grundval av samtycke(n) fram till återkallandet.

  Du kan i princip hävda dina rättigheter att göra invändningar på e-postadressen [email protected].

  Du kan återkalla ditt samtycke till användningen av cookies eller behandlingen av dina personuppgifter helt eller delvis när som helst genom att ändra dina inställningar i vår SHP här och klicka på “Bekräfta val „eller klicka på“ Avvisa alla". Du kan också alltid hitta vår SHP längst ner på sidan under följande länk: "Preferens Center (Samtyckeshantering)".

  8.4. Fansidor (fanpages)

  För behandlingen av din insikt information på webbplatsen i samband med Meta har vi kommit överens med Meta om att Meta ansvarar för att göra information om behandlingen av din insikt information på webbplatsen tillgänglig för dig eller för att låta dig utöva de dataskydds rättigheter du har (till exempel rätten att göra invändningar). Du kan hitta mer information om dina dataskydds rättigheter i samband med Insights på webbplatsen och hur du utövar dessa rättigheter direkt med Facebook här .

  Om du utövar dina rättigheter med avseende ABOUT YOU kommer vi att vidarebefordra din begäran till Meta.

> > > > > > > > > > > > > > > > >